PROUD PROJECT Onderwijsactiviteiten

Muziek
Onderwijsactiviteiten
Klasje 2014: naar huis gaan (activiteiten deel 10)
De nieuwe klas; schooljaar 2015

 
Onderwijsactiviteiten
PROUD UG gaat samenwerken met Wise Parents

Wise Parents Day Care Centre and Nursery School
In afwachting van de bouw van een eigen school gaat PROUD UG, de Oegandese partner van The village, samenwerken met ‘Wise Parents Day Care Centre & Nursery School’. Het is een kleine school die bestaat uit een day care afdeling (te vergelijken met een kinderopvang bij ons) en een nursery school (te vergelijken met een kleuterschool bij ons).

Er zijn 66 kinderen: 11 kinderen komen naar de day care en 55 naar de kleuterschool. 60 kinderen betalen schoolgeld, 6 niet. Het schoolgeld is 100.000 per trimester voor baby’s en 90.000 voor kleuters. Het zijn allemaal kinderen uit de buurt van de school. De school heeft geen internaat.

Twebaze Penninah en het devies van Wise ¨Parents: the way to start is to start
Wise parents is een initiatief van enkele ouders. De leiding is in handen van een collectief van 3 directeurs: Twebaze Penninah, onze contactpersoon, Enid Origumisiriza en Peter Tumuhekigi. Het personeel bestaat uit 1 kinderverzorgster (“care giver”), 1 schoonmaakster (“matron”), 3 kleuterleidsters (“teachers”), 1 kok (“cook”) en 1 bewaker (“security man”).

De school bestaat nog niet zo lang en is een jaar of twee geleden verhuisd naar Kekubo Cell waar ze onderdak gevonden heeft in de voormalige Baptist Church. Ze telt 1 bureel, 1 kinderopvang, 1 speelklas, 3 kleuterklassen, 2 rustlokaaltjes, 1 keuken en een vrij ruim buitenterrein met enkele speeltuigen. De oprichters zijn Anglicanen, maar de school aanvaardt kinderen en personeelsleden van verschillende gezindten.
Kindjes van de day care
Op dit ogenblik telt Wise Parents 2 kinderen met een ontwikkelingsachterstand die mogelijkerwijs te wijten is aan een lichte verstandelijke beperking. De school is bereid meer kinderen met een ernstiger beperking op te nemen op vraag van PROUD UG. Ze vinden dat deze kinderen speciale aandacht nodig hebben en het best aan hun trekken komen in een aparte klas met een eigen leerkracht en aangepaste leermaterialen. Voor de speeltijden en de maaltijden enz. kunnen de kinderen meedoen met de grote groep.

In de gesprekken met de leiding, de bezoeken aan de school en de opvattingen van de school vonden we voldoende basis om Wise Parents als partner te zien voor het opstarten van een eerste klasgroepje van vijf tot tien kinderen met een verstandelijke beperking. Dit zou een uniek initiatief zijn voor Kabale. We hopen hierover op korte termijn –januari 2014- concrete afspraken te maken met Wise Parents.

Familiefoto

Familiefoto
Een jaar na de oprichting van The village zijn we zover: maandag gaat ons eerste klasje open en vandaag zaten we samen met de kinderen en de ouders. Het klasje is voor kinderen met een verstandelijke beperking tussen 3 en 7 jaar. Het maakt deel uit van de school Wise Parents met wie we een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten.

PROUD Education Services, de Oegandese partner van The village, runt het klasje met zijn eigen personeel. De kinderen van wie er verschillende ernstig gehandicapt zijn volgen een aangepast programma, maar spelen en eten samen met de andere kinderen van de school. Wise Parents is een kleine school waar alles nog heel overzichtelijk is.

Op de foto van links naar rechts: Rhoda, onderwijzeres, Elizabeth en haar moeder, Alex en zijn vader, Joel en zijn vader –mama is net bevallen van een dochtertje-, Reverend Eric, projectleider, Prize en haar grootmoeder, Giddeon, CBR-medewerker, Daisy en haar grootmoeder, Enith, directrice van Wise Parents en Patience –wat een toepasselijke naam voor onze tweede onderwijzeres.

Zo hebt u ze dus op één foto: onze leerlingen en hun (groot)ouders, onze staf van vier en een verantwoordelijke van Wise Parents, die hun schooltje voor ons hebben open gesteld.

Klasje 2014: portretten
Ons eerste klasje in het schooljaar 2014 –in Oeganda loopt het schooljaar van februari tot november- telt 4 leerlingen: Daisy, Prize, Joel en Alex alias Obama. De drie begeleiders 2014 zijn: Patience, Rhoda en Gidion. Je ziet hen op de foto's.
Daisy in topvorm
Joel en Gidion
Alex en Patience
Prize en Rhoda

Het kleine klasje vormt een goede aanloop: de begeleiders leren werken met kinderen die moeilijk leren of anders leren; de gastschool Wise Parents krijgt ook de tijd om te wennen aan de nieuwe klanten.

Knusjes tezamen

Klasje 2014: fellowship (activiteiten deel 1)
Het ochtendgebeuren verloopt volgens een vast stramien. Onze leerlingen nemen samen met de andere leerlingen deel aan de ‘fellowship’ die bestaat uit 2 delen: assembly en morning prayers. Bij de ‘assembly’ staan de leerlingen in een kring en de juffrouw controleert de leerlingen op netheid. Tijdens de ‘morning prayers’ wordt er gezongen.

Joel in het midden van de kring
Onze leerlingen vallen een beetje op: ze staan b.v. midden in de kring. Maar het is allemaal niet te storend.
Morning prayers met Patience en Joel links vooraan
Kinderen met een ernstige beperking kunnen soms ook op een eerder passieve manier genieten van een activiteit. Zo vindt Daisy het super te kijken naar de andere leerlingen terwijl die zingen. Ze heeft haar vast plaatsje vooraan gekregen.
Daisy geniet van de morning prayers

Klasje 2014: relating (activiteiten deel 2)
Na het welkom-gedeelte samen met alle leerlingen begeven onze kinderen zich naar hun speciale klas. Daar is de eerste activiteit ‘relating’, dit is in relatie treden met de klasgenootjes.
Klasgenootjes
Ons viertal is ondertussen even goed bevriend als de musketiers. Je weet niet altijd goed wat ze elkaar vertellen, maar het heeft zeker betekenis.
Joel heeft iets te vertellen aan Daisy
Dit is ook het moment om b.v. begroetingen te leren en dan speelt de klaspop ook  mee. 
Prize en de klaspop

Klasje 2014: cognitieve spelletjes (activiteiten deel 3)
Er is geen reden om kinderen met een verstandelijke beperking niet cognitief te stimuleren, integendeel. Dat gebeurt b.v. met aangepast materiaal, op een speelse manier. Een toren bouwen, kubusjes in elkaar passen, spelen met de vormendoos, enz. Het kan een beetje artificieel aandoen, maar het speelgoed is toch leuk en kleurrijk.

Klasje 2014: drinken en eten (activiteiten deel 4)
De drink- en eetmomenten zijn voor onze kinderen ook oefenmomenten. Zelfstandig leren eten en tafelmanieren aanleren b.v. Zo was ik er bij toen Daisy voor het eerst zelf een beker vast nam. Voor juffrouw Rhoda was het toch nog een verrassing.

Er zijn 3 drink- en eetmomenten:
-morning porridge
-lunch
-evening tea.
Dit draagt ook bij aan een regelmatige en gezonde voeding in het bijzonder belangrijk voor kinderen die uit zwakke sociale milieus komen.

 

Klasje 2014: buiten spelen (activiteiten deel 5)Onze kinderen hebben 2 lestijden buitenspel. Eén lestijd is enkel met de kinderen van de speciale klas. Dit maakt dat ze dan in alle rust over de buiten-speeltuigen kunnen beschikken, zodat de leerkrachten hen de spelen kunnen aanleren.De tweede lestijd is samen met de kinderen uit de reguliere klassen. Ze krijgen dan een plaatsje tussen de andere kinderen.Vzw The village heeft Wise Parents School geholpen om buiten-speeltuigen te verwerven. De kosten werden gedeeld. De leerlingen van Wise Parents genieten met volle teugen van b.v. de glijbaan. Kijk maar!

In de lestijden ‘buiten spelen’ wordt o.a. de grove motoriek geoefend. Zo komen ook geregeld balspelen aan bod. De bal is wellicht één van de meest universele spelmaterialen.
 
Klasje 2014: muziek (activiteiten deel 6)
 Zingen en musiceren zijn ook onmisbare klassiekers. In Afrika des te meer! En voor onze doelgroep natuurlijk ook!
Geleidelijk aan breiden we het materiaal voor deze activiteit uit: rammelaars, tamboerijnen, xylofoon, enz. Op termijn moet elk kind over verschillende voor hem/haar toegankelijke instrumenten kunnen beschikken.

Klasje 2014: rust (activiteiten deel 7)


Rust, een activiteit? Ja, voor onze kinderen is het bij elke activiteit belangrijk rekening te houden met de spanningsboog van de kinderen. Vooral voor kinderen met een ernstige handicap is die vaak heel beperkt. Rust wordt op bepaalde momenten een positieve invulling van de dag.
 
Klasje 2014: toilet training (activiteiten deel 8) zich wassen en kleden (activiteiten deel 9)
Toilet training is een essentieel onderdeel van ons dagprogramma. Slechts 1 van de 4 kindjes is zindelijk. De anderen leren met regelmaat op het potje te gaan.
Alex loopt er graag mooi bij
Er wordt op gelet dat de kinderen altijd proper zijn. Een leuk uniform of mooie gewone kleding dragen ook bij tot de positieve waardering van de kinderen. Elke dag is er ook een ‘mij wassen’-moment voorzien. En een 'mooi-maak'-moment. Handen wassen voor elke maaltijd is ook een vast ritueel.
Handen wassen is routine
Prize doet haar haar met een kammetje met een spiegeltje
 
Klasje 2014: naar huis gaan (activiteiten deel 10)
Voor het schooljaar 2015 worden nog een aantal nieuwe activiteiten geïntroduceerd b.v. je huis leren kennen,  het klasje vegen en opruimen e.d.

Aan het eind van de dag wachten alle leerlingen van Wise Parents samen op hun ouders of vervangers. Daisy wordt opgehaald door haar grootmoeder die haar op de rug neemt. Alex, Prize en Joel gaan met de moto-taxi naar huis. 
Dit is niet zonder risico. Van uit het project zijn hierover dan ook een aantal opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd naar de ouders en begeleiders toe.


De nieuwe klas; schooljaar 2015
Voorbereiding schooljaar 2015
De nieuwe klas
Dit schooljaar huren we drie lokalen in Wise Parents: een groot klaslokaal en 2 kleinere lokalen waarvan we er één inrichten als rust- en verzorgingsplaats en het andere als bureel voor het steunpunt.

Klas 2015
Tijdens missie 3 in november 2014 kon ik nog even mee de opstelling van de nieuwe setting uitproberen. De ouders en leerlingen 2014 en de toekomstige nieuwe leerlingen 2015 en hun ouders werden uitgenodigd om met elkaar kennis te maken.

Ik stel graag de nieuwe leerlingen aan u voor. Het zijn Elizabeth, Arinda en Joseph. Ze zijn alle drie 7 jaar oud en gingen voorheen niet naar school.

Elizabeth
Arinda
Elizabeth vindt de ratten leuk maar Arinda niet. Joel kijkt toe.
Joseph, Alex en Daisy spelen muziek onder begeleiding van Daphine

Geen opmerkingen:

Een reactie posten